V rytmu Vašich přání

Jsme mladá dynamicky se rozvíjející společnost jejímž hlavním výrobním programem je  výroba a montáž dílů pro automobilový průmysl a také typových rozvaděčů NN pro významné energetické celky. Naše výrobky jsou určeny pro tuzemský i zahraniční trh.

Chci vědět více


Image Image


Image

O nás

Hlavním výrobním programem naší společnosti je výroba a montáž dílů pro  automobilový průmysl, a to od jednoduchých dílů, sestav až po kompletní světlomety, které podléhají náročnému dekorativnímu posuzování. Disponujeme moderní technologií, vlastními skladovacími prostory a logistickou expedicí.

Druhým velmi dynamicky se rozvíjejícím výrobním programem je montáž typových rozvaděčů NN pro významné projektové energetické celky na českémněmeckém trhu.

Našim nejnovějším výrobním programem je vývoj a výroba tzv. Coolen, které slouží pro venkovní úschovu např. kočárků nebo kol. S Tímto programem souvisí i výroba elektronabíječek.

Více o tomto novém výrobním programu najdete na Cyklocoolna.cz

Snažíme se soustavně implementovatzdokonalovat všechny klíčové procesy a činnosti, které vedou ke spokojenosti zákazníka. Velký důraz klademe na systém řízení kvality vybudovaný na bázi DIN EN ISO 9001:2008.


Image

Historie společnosti

2008 – převzetí společnosti Logarex, přejmenování na Kern Mohelnice a.s.
2008 - přejmenování společnosti na Logaritma a.s.
2009 – počátek montáže dílů pro automobilový průmysl.
2010 – montáž prvního kompletního světlometu.
2011 – společnost byla certifikována dle ISO norem.
2012 – výstavba nové administrativní, výrobní a skladové haly v Moravičanech.
2013 – prudký rozvoj společnosti, nárůst lidských kapacit a zdrojů.
2014 – relokace projektu BMW do společnosti Logaritma a.s.
2015 – zakoupení prostor v Rýmařově a zavedení dalšího výrobního závodu.
2016 – získání certifikace CCC pro dodávky na čínský trh.
2017 – nový zákazník pro energetický průmysl – skupina ABB.
2017 – společnost se stává členem skupiny Ajmas a. s.
2018 – vybudování parkoviště v Moravičanech.
2018 – rozšíření druhého výrobního programu o další významné obchodní partnery.
2019 – společnost změnila právní formu na Logaritma s.r.o.
2020 - nový výrobní program, který se zabývá výrobou boxů - cyklocoolna.
2021 - rozšíření nového výrobního programu o výrobu elektronabíječek.

Vývojový graf společnosti Logaritma

VÝROBNÍ PORTFOLIO

Image

Divize Automotive

V současné době je naším hlavním výrobním programem montáž světlometů pro automobilový průmysl. Postupně se snažíme naši výrobní činnost rozšiřovat i do jiných oblastí komplexních montáží a stát se tak silným a stabilním dodavatelem v oboru Automotive na našem i zahraničním trhu.

Poskytujeme kompletní služby, od montáže drobných podsestav až po kompletní výrobek, disponujeme moderní technologií a vlastní balicí linkou. Máme vlastní oddělení logistiky, tudíž jsme schopni zajistit i přepravu.

Odhodlání spolehlivě dostát závazkům a schopnost pružně reagovat na požadavky zákazníka jsou důležitou součástí vize naší společnosti, která se chce rozvíjet, zefektivňovat svou činnost a je připravena dále investovat.

Aktuálně zaměstnáváme více než 150 zaměstnanců na různých pozicích, ať už výrobních, tak i technických a expedujeme okolo 220 000 ks světlometů ročně.

Divize energetiky
a průmyslové automatizace

Další výrobní program a tím spojené produktové portfolio naší společnosti je orientováno na oblast energetiky a průmyslové automatizace. Jedná se o  výrobu typových rozvaděčů NN pro významné energetické celky především pro zahraniční trh. K výrobě rozvaděčů společnost využívá moderní výrobní prostory s veškerým potřebným vybavením.

Poskytujeme veškeré služby spojené s mechanickou montáží, elektro zapojováním, kontrolou kvality a v neposlední řadě i zajištěním logistiky. Do budoucna bychom rádi tyto činnosti rozšířili i konstrukci, návrh a vývoj těchto celků.

Aktuálně zaměstnáváme více než 35 zaměstnanců na různých pozicích výrobních, tak i technických postupně rozšiřujeme i portfolio klíčových zákazníků.

ImageImage

Divize CykloCoolna

V rámci této výrobní divize přicházíme s řešeními pro bezpečné zaparkování a úschovu vašeho kola / elektrokola a to s možností nabíjení i servisu v jednom místě. Tento výrobní program je rozšířen i tvz. Coolny, sloužící pro úschovu jakýchkoli přebytečných věcí a v neposlední řadě i řešení pro úschovu kontejnerových nádob na odpady.

Tento výrobní program vhodně doplňuje i outdoorový mobiliář pro cyklotrasy, cyklostezky, taktéž vhodný pro města a obce.
Naše vize a strategie

Naše poslání nás zavazuje k tomu, abyste měli vždy perfektní výhled a rozhled na Vašich cestách a vše fungovalo takovým způsobem, který Vám zajistí bezpečný návrat zpět k Vašim blízkým a rodině. I k nám, jako dodavateli, který tak, jak pečuje o své podnikání a zaměstnance se snaží pečovat i o Vás, naše zákazníky.

Vizí naší společnosti je být dlouhodobě kvalitním dodavatelem výrobků a služeb pro klienty ze segmentu automotive a průmyslové energetiky. Dlouhodobě rozvíjíme naše produkční schopnosti a trvale rozšiřujeme naše podnikatelské aktivity na domácím trhu, ale především i na zahraničních trzích.

Chceme naše služby i výrobky našim zákazníkům průběžně inovovat a rozšiřovat tak, aby dlouhodobě pokrývaly jejich potřeby. Snažíme se svou činností a produkty přispívat k ochraně životního prostředí a rozvíjet ve prospěch našich zákazníků, zaměstnanců, managementu i vlastníků. K tomu směřuje také i naše personální politika, především v oblasti hodnocení, zvyšování kvalifikace a dalšího rozvoje našich pracovníků.


Sponzoring a partnerské spolupráce

Velice důležitá je pro nás důvěra, na jejíž bázi budujeme dlouhodobé partnerské vztahy a důsledně plníme naše smluvní závazky. Pečlivě analyzujeme a vybíráme potenciální klienty i partnery. Na požadavky se snažíme dívat z pohledu zákazníka a řešíme jejich specifické potřeby.

Naše společnost se snaží v rámci svých možností aktivně podporovat jak ulturní a společenské dění, tak i samostatnou obec Moravičany, ve které našla zázemí pro své dlouhodobé podnikání a rozvoj.

Taktéž se dlouhodobě hlásíme ke společenské odpovědnosti a naše podpora se orientuje především na dlouhodobý rozvoj sociálních služeb v našem regionu.

Chceme být dlouhodobě perspektivním zaměstnavatelem se stabilním zázemím, o čemž svědčí i fakt, že někteří obyvatelé obce Moravičany našli své pracovní uplatnění právě ve společnosti Logaritma.

Image

Obchodní partneři