KvalitaOrganizace Logaritma s.r.o. v rámci svého rozvoje definuje strategické cíle v oblasti -  montáž elektrických a elektrotechnických dílů a zařízení pro automobilový průmysl -  vysokou kvalitou služby, ochranou životního prostředí a bezpečností práce realizovat své činnosti v daném okruhu zákazníků.

Chci vědět vícPOLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Organizace Logaritma s.r.o. vycházející ze strategických cílů má tyto záměry:

V oblasti ochrany životního prostředí certifikované dle ISO 14001:2016

- plnit všechny příslušné zákony, vztahující se k životnímu prostředí
- identifikovat vlivy na životní prostředí ve všech oblastech
- plnit cíle a cílové hodnoty v oblasti zlepšování životního prostředí
- do ochrany životního prostředí zapojit všechny zaměstnance
- rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí

V oblasti kvality certifikované dle ISO 9001:2015

- zvyšovat úroveň plnění požadavků zákazníka
- udržením a postupným zvyšováním podílu na trhu
- trvale se zlepšující prosperitou firmy
- trvalé budování efektivních výrobních kooperací
- upevňování dobrého jména a image firmy v regionu
- zvyšovat úroveň výrobní technologie
- zvyšovat úroveň způsobilosti pracovníků
- vysokou technickou zdatností
- vysokou kvalitou prací
- dodržováním termínů
- profesionálním jednáním všech zaměstnanců

V oblasti systému řízení bezpečnosti certifikované dle ISO 45001:2018

- plnit všechny příslušné zákony, vztahující se k bezpečnosti práce v oblasti - Výroba, montáž a opravy elektrických a elektronických strojů, přístrojů a zařízení a dalších výrobků pro strojírenský, spotřební a automobilový průmysl - identifikovat rizika jednotlivých pracovních činností ve všech oblastech a systémově minimalizovat jejich závažnost
- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prosazovat ve všech činnostech a u všech navazujících služeb jak dodavatelů tak i zákazníků
- do dodržování pravidel bezpečnosti práce zapojit všechny zaměstnance a zajistit efektivnost realizovaných školení
- rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v oblasti systému řízení bezpečnosti práce
- zdokonalovat a rozvíjet způsob řízení organizace uplatňováním principů mezinárodních standardů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 (plnění požadavků zákazníka, ochrana životního prostředí, plnění požadavků SMS, neustálé zlepšování organizace apod.) v celé organizaci a ve všech jejích činnostech.

NAŠE CERTIFIKÁTY